Dostawa artykułów żywnościowych 20.02.2013

Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6 – pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie.

Bursa _Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_zmiana

—————————————————————————————–

Zakończono przetarg.

Wyniki przetargu:

Bursa-_Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

—————————————————————————————–

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do 5 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie.

 • Termin składania ofert: 20.02.2013, godzina: 10:00
 • Miejsce: sekretariat Bursy Miejskiej przy ulicy Prusa 20

UWAGA !
Nastąpiła zmiana:
– załącznik 2a, pozycja 13
– załącznik 2a, pozycja 38
– załącznik 2e, pozycja 4
– załącznik 2h, pozycja 1
– załącznik 2h, pozycja 2
– załącznik 2h, pozycja 3
– załącznik 2h, pozycja 4
– załącznik 2h, pozycja 6
– załącznik 2h, pozycja 8
– załącznik 2h, pozycja 10

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie_Bursa_31.01.2013
 2. SPECYFIKACJA_Bursa
 3. Załącznik 1
 4. załącznik-2a
 5. załącznik 2b
 6. załącznik 2c
 7. załącznik 2d
 8. załącznik-2e
 9. załącznik 2f
 10. załącznik 2g
 11. załącznik-2h
 12. załącznik 2i
 13. załącznik 2j
 14. załącznik 3
 15. załącznik 4
 16. załącznik 5
 17. załącznik 6
 18. Załącznik 7

 ———————————————————————————————-

Pytania i Odpowiedzi wysłane do nas przez osoby biorące udział w przetargu:

1 ) P: Chciałbym zapytać w ciągu ilu godzin (dni) od złożenia zamówienia wykonawca powinien dowieść produkty pod wskazany adres?

O: Zamówienia telefoniczne będą składane przeddzień dostawy towaru maksymalnie do godziny 15.00

2 ) P: Czy dostawa każdej części przedmiotu zamówienia będzie odbywać się do każdej z pięciu placówek?

O: Dostawa każdej części towaru będzie odbywać się do każdej z pięciu placówek.

3 ) P: Od której godziny pracują placówki?

O: Towar może być dostarczany do placówek od godz.6.00 rano.

4 ) P: W ofercie nie jest określona marka towaru, tj: czy makaron ma być firmy „lubella” (ok. 3zł za opak.) czy też ma być znacznie tańszej firmy”ANNA” (ok.1,95 za opak.) ?

O: Nie określamy producenta, jednak zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczane wyroby powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, cechować się wysokimi walorami smakowymi. Jednocześnie przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.

5 ) P: Mam pytanie w związku z nieścisłościami w formularzu oferty cenowej artykułów spożywczych, tzn: pozycji w całym formularzu, w których jednostka obliczeniowa jest inna mamy 21, np:
pozycja 2 – w formularzu jednostką obliczeniową jest kilogram a my możemy zaoferować opakowania 500g,
pozycja 3 – w formularzu jest kg a my możemy zaoferować opakowanie 400g.

O: Proszę przeliczyć cenę na podaną jednostkę miary.

6 ) P: proszę o wskazanie producenta:
– Cukru wanilinowego 130g załącznik 2a
– Proszku do pieczenia 130g załącznik 2a

O: Nie określamy producenta, jednak zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczane wyroby powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, cechować się wysokimi walorami smakowymi. Jednocześnie przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.

7 ) P: Jak należy rozumieć zapis w załączniku 2e: „serek topiony 0,25 g” ?

O: W załączniku 2e w poz.4 została podana błędna gramatura serka topionego, właściwa gramatura to 25g tzw. trójkącik.

8 ) P: Czy istnieje możliwość dostawy na drugi dzień po złożeniu zamówienia?

O: Dostawa towaru następuje następnego dnia po złożeniu telefonicznego zamówienia.

9 ) P: Zamawiająca w treści formularza ofertowo – cenowego załącznik 2d wpisał: Drób i wyroby drobiarskie. Z treści SIWZ oraz z podanych kodów CPV w/g wspólnego słownika zamówień nie wynika czy ma to być drób świeży czy mrożony. Wykonawca prosi o doprecyzowanie w/w zapisu.

O: Załącznik 2d – Drób i wyroby drobiarskie- dotyczy drobiu świeżego.

10 ) P: W treści formularza ofertowo – cenowego „Ryby i przetwory rybne” załącznik 2h Zamawiająca nie określiła w pozycjach od 1 do 4 rodzaju ryb a mianowicie czy ma być to tusza czy filet oraz nie podała granicznej procentowej zawartości technicznej glazury.

O: Załącznik 2h:
Pozycja 1: Ryba miruna filet ze skórą glazura 3-5% SHP
Pozycja 2: Ryba tilapia filet, glazura 25% IQF
Pozycja 3: Ryba dorsz filet, glazura 3-5% SHP
Pozycja 4: Ryba mintaj filet, glazura 3-5% SHP

11 ) P: Dla pozycji 6 w załączniku 2h Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu polegające na określeniu stopnia rozdrobnienia  mięsa a mianowicie czy ma to być tuńczyk rozdrobniony czy w kawałkach?

O: Załącznik 2h, pozycja 6: Tuńczyk rozdrobniony w sosie własnym 170g

12 ) P: Dla pozycji 8 w załączniku 2h Wykonawca prosi z doprecyzowanie zapisu polegające na określeniu czy ma to być filet z makreli czy makrela w kawałkach.Jeżeli ma to być filet z makreli to czy Zamawiająca dopuści w dostawach przedmiot zamówienia o gramaturze 170 g jako ogólnie przyjętą i dostępną z zastosowaniem przelicznika bez modyfikacji SIWZ w tej pozycji.

O: Załącznik 2h, pozycja 8: Filet z makreli w pomidorach 170 g

13 ) P: Dla pozycji 10 w załączniku 2h. Czy Zamawiająca dopuści w dostawach przedmiot zamówienia o gramaturze w przedziale 300-330 g jako ogólnie przyjętą i dostępną z zastosowaniem przelicznika bez modyfikacji treści SIWZ.

O: Załącznik 2h, pozycja 10: Paprykarz o gramaturze w przedziale 300-330 g

14 ) Wykonawca zwraca się również z prośbą o konkretne sprecyzowanie sposobu obliczenia ceny jednostkowej brutto i wartości brutto.Z naszego bogatego doświadczenia wynika iż sposób jej obliczania przez Wykonawców jest różny co powoduje znaczące różnice w końcowej wartości brutto oferty.

O: Obliczenie wartości brutto zamówienia : cena jednostkowa netto x ilość szt + podatek Vat.
Obliczenie ceny jednostkowej brutto art. : wartość brutto podzielona przez ilość sztuk

15 )  P: Odnośnie formularza – załącznik 2a pozycja 38….sok Kubuś 1l. Z tego co mi wiadomo pojemność Kubusia to 0,9 litra – tylko taki jest obecnie w sprzedaży na rynku. Być może jest sok marchwiowo – owocowy 1l, z pewnością nie jest to sok Kubuś … w formularzu jednostką są sztuki. Na 1800 sztukach będzie to różnica w postaci 180 litrów soku! Proszę o odpowiedź czy na pewno chodzi o sok Kubuś czy inny sok marchwiowo- owocowy.

O: W odpowiedzi na zapytanie informuję, że dokonano korekty w załączniku nr 2a poz. 38, sok Kubuś ma pojemność 0,9 l.

 

przetarg728x90