Rekrutacja dla wychowanków , którzy już mieszkali w BM

  1.  W dniach od 12 do 18 sierpnia 2020r. w godzinach 8.00-14.00 składanie   Deklaracji kontynuacji pobytu wraz z kompletem dokumentów.
  2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
  3. Komplet dokumentów obejmuje:
  • Deklarację o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka pełnoletniego (pobierz)
  • Deklaracja o kontynuowaniu pobytu przez wychowanka niepełnoletniego, gdy dokumenty składa dotychczasowy wychowanek;(pobierz)
  • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej;(pobierz)
  • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka;(pobierz)
  • Kwestionariusz osobowy wychowanka;(pobierz)
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka;(pobierz-kandydat pełnoletni) (pobierz-kandydat niepełnoletni)
  • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny    dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata                                   pełnoletniego  (pobierz)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)