Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWANKÓW, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY STARAJĄ SIĘ O PRZYJĘCIE DO BM

  1. W dniach 19-21 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 14.00 składanie Wniosku                 o przyjęcie do Bursy Miejskiej wraz z pełną dokumentacją. Jeżeli Wniosek nie będzie posiadał aktualnych załączników, punkty nie zostaną przyznane.
  2. Z przygotowanymi, kompletnymi dokumentami należy zgłosić się w ww. dniach do placówki BM przy ul. Prusa 20, wejście od strony boiska sportowego.
  3. Komplet dokumentów obejmuje:
  • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata pełnoletniego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
  • Wniosek o przyjęcie do BM dla kandydata niepełnoletniego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie do szkoły; (pobierz)
  • 2 egzemplarze Umowy zakwaterowania w Bursie Miejskiej; (pobierz)
  • Kartę informacyjną dotyczącą zdrowia wychowanka; (pobierz)
  • Kwestionariusz osobowy wychowanka; (pobierz)
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wychowanka; (pobierz-kandydat pełnoletni)  (pobierz-kandydat niepełnoletni)
  • Dokument określający sytuację prawną i losową wychowanka (jeśli jest konieczny dla stwierdzenia prawdziwości danych).

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (pobierz)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata                                   pełnoletniego  (pobierz)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata niepełnoletniego (pobierz)