III Turniej Piłki Nożnej

di9X5Ey7TW dniu 21.04.2015 r. (wtorek)
na boisku „Orlik” przy szkole TZN
w Częstochowie zostanie rozegrany III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Bursy Miejskiej. Zapraszamy reprezentacje wszystkich placówek Bursy
do uczestnictwa w Turnieju. Impreza będzie okazją do odebrania Pucharu ubiegłorocznym zwycięzcom
z placówki przy ul. Prusa 20.

Serdecznie zapraszamy

Adam Michalak i Justyna Klejny