Uroczysty wieczór wigilijny

W środę 19 grudnia w Bursie przy ul. Legionów odbył się uroczysty Wieczór wigilijny. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Dyrektor Marię Kowaleczko-Miedzińską, Panią Wicedyrektor Jolantę Kowalik, Panią Kierownik Aleksandrę Politańską, Panią Pedagog Beatę Rosę oraz trenerów siatkarzy i siatkarek: Pana Pawła Tomaszewskiego, Pana Pawła Kapicę, Pana Wojciecha Pudo i Pana Rafała Bogusa. Uroczystość upłynęła w miłej, radosnej  atmosferze. Podniosły, świąteczny nastrój udzielił się wszystkim zgromadzonym. Młodzież przygotowała piękne przedstawienie bożonarodzeniowe pod kierunkiem wychowawców: Elżbiety Strączyńskiej i Małgorzaty Trzepizur.

                                                            Wychowawcy bursy przy ul. Legionów