Szkolenie nt. ochrony danych osobowych – 02.04.2015 r.

 

W dn. 02.04.2015 r.  o godz. 9 w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20 odbędzie się szkolenie dla wszystkich pracowników pedagogicznych, kierowników placówek oraz pracowników administracji Bursy  w zakresie ochrony danych osobowych. Obecność obowiązkowa.