Wybraliśmy najpiękniejsze kartki i stroiki wielkanocne

Konkurs Wielkanocny (11)W piątek 20.03.2015r. został rozstrzygnięty konkurs na wykonanie najpiękniejszej kartki lub stroika związanych z tematyką wielkanocną. Do konkursu zgłoszono bardzo wiele prac. Wszystkie były małymi dziełami sztuki i bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Jednak reguły konkursów są nieubłagane i ktoś musi zająć pierwsze miejsce.

Niezależne jury wyłoniło następujących laureatów:
2 osoby zajęły I miejsce:

Maja Habrajska z placówki przy ul. Nowowiejskiego 11a za kartkę.

Ola Obalska z placówki przy ul. Prusa 20 za wykonanie pięknego stroika świątecznego.

II miejsce
Nikol Rams z placówki przy ul. Kościuszki 8 (kartka)

III miejsce
Wioletta Musialska z placówki przy ul. Legionów 19/21 (kartka)

Jury postanowiło również wyróżnieniem nagrodzić sześciu uczestników:
Daria Wąs z placówki przy ul. Kościuszki 8 (kartka)
Izabela Stefańska z placówki przy ul. Kościuszki 8 (kartka)
Anna Szewczyk z placówki przy ul. Nowowiejskiego 11a (kartka)
Sylwia Witas z placówki przy ul. Prusa 20 (stroik)
Paulina Śliwińska z placówki przy ul. Prusa 20 (stroik)
Artur Tomaszewski z placówki przy ul. Prusa 20 (stroik)

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy szczęścia w kolejnych konkursach.

Dyrekcja Bursy Miejskiej: Maria Kowaleczko – Miedzińska, Jolanta Kowalik,
kierownik placówki przy ul. Nowowiejskiego 11a – Renata Dudek
wraz z zespołem wychowawców

oraz pedagog Justyna Klejny