Miłośnicy poezji

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW placówce Bursy Miejskiej przy ul. Nowowiejskiego spotkali się miłośnicy poezji, aby wziąć udział w Międzybursowym Konkursie Recytatorskim inspirowanym poezją Wisławy Szymborskiej. Każdy z uczestników recytował dwa wiersze: pierwszy – Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”, drugi – dowolny, własnego wyboru. Nad całością konkursu i jego prawidłowym przebiegiem  czuwała komisja w składzie: Pani Kierownik Renata Dudek, Pani Kierownik Aleksandra Politańska, Pani Pedagog Justyna Klejny, panie wychowawczynie Aneta Lubczyńska, Barbara Siwek i Mariola Wagner. Jury oceniało według następujących kategorii: dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie, interpretacja tekstu, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom prezentacji był wysoki, wychowankowie dostarczyli nam wielu wrażeń i emocji. Każdy zasłużył na wyróżnienie, ale jak to w konkursie bywa, należało wyłonić laureatów. Komisja postanowiła przyznać:
I miejsce  Aleksandrze Grabowskiej z Bursy przy ul. Jasnogórskiej
II miejsce Wiktorii Zarębskiej z Bursy przy ul. Jasnogórskiej
III miejsce Marcinowi Sterczewskiemu z Bursy przy ul. Kościuszki
Dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży, wychowankom za włożony wysiłek i pracę, doceniamy, że zechcieli poświęcić swój czas i że mogliśmy czerpać przyjemność z obcowania z literaturą piękną. Mamy nadzieję, ze rozbudziliśmy ich wrażliwość na piękno poezji oraz przybliżyliśmy życie i twórczość Wisławy Szymborskiej – laureatki literackiej Nagrody Nobla.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy: Joanna Sajewska i Mariola Wagner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA