Jak dbać o kulturę języka

 

wulgaryzmy.jpg

Zakończyliśmy zajęcia z zakresu programu profilaktycznego ,,Jak dbać o kulturę języka”. Pierwsze zajęcia odbywały się we wszystkich placówkach Bursy Miejskiej, młodzież mogła zapoznać się zasadami kultury bycia i kultury słowa. Po zajęciach młodzież poznała pozytywne i negatywne zachowania, definicję kultury osobistej, zasady zachowania się przy stole, w relacjach z rówieśnikami, kobieta-mężczyzna, pracownik-przełożony. Uczniowie są po tych zajęciach świadomi znaczenia przyjętych norm postępowania. Zajęcia odbywały się w grupach. Pracowaliśmy stosując metody tj.: ,,burza mózgów”, pogadanki, dyskusje, prezentacje scenek.

 

ZD1 ZD2 ZD3 ZD4 ZD5 ZD6 ZD7 ZD8 ZD9 ZD10 ZD11 ZD13 ZD14 ZD17

Drugi etap zajęć warsztatowych  realizowany był pod hasłem „Walczymy z wulgaryzmami”. Młodzież podobnie jak na poprzednich zajęciach pracowała w grupach. Celem tych spotkań było uświadomienie młodym ludziom, że osoby używające wulgaryzmów naruszają normy językowe i moralne. Uczyliśmy się, jak zastąpić wulgaryzmy wyrazami bliskoznacznymi o pozytywnym brzmieniu.

Coraz częściej przyjmujemy za normę używanie niecenzuralnych słów. Dla jednych jest to rodzaj przecinka w zdaniu, dla innych forma rozładowania napięcia, a dla innych dobry żart. Chciałam uzmysłowić młodzieży, jak wielką skalę osiągnął problem używania słów wulgarnych. Dlatego wiele pracy stoi przed nami – pedagogami, którzy powinni nauczyć młodzież, jak radzić sobie w świecie, w którym wulgaryzmy stały się zjawiskiem powszechnym i  uświadamiać wychowankom, że w życiu codziennym należy dbać o czysty i kulturalny język.

Składam serdeczne podziękowania Kierownikom oraz wychowawcom wszystkich placówek, którzy zaangażowali się w realizację programu i umożliwili mi przeprowadzenie zajęć.

 

Realizator programu Janus Izabela