Pożegnanie absolwentów w Bursie przy ul. Kościuszki 8

DSCF1804 W dniu 23.04. 2015 uroczyście pożegnaliśmy 27 wychowanków klas maturalnych w placówce przy ul. Kościuszki 8. Był to pierwszy rocznik wychowanków, który niespełna 3 lata temu rozpoczął pobyt już w Bursie Miejskiej. W udekorowanej wiosennymi kwiatami świetlicy za stołami usiedli wychowankowie i zaproszeni goście: Pani dyrektor Maria Kowaleczko – Miedzińska, Pani wicedyrektor Jolanta Kowalik, Pani pedagog Justyna Klejny, Pani kierownik Renata Dudek oraz Pani kierownik Aleksandra Politańska. Gości powitał prowadzący program artystyczny Beniamin Nawara.DSCF1806 Uroczystość rozpoczęto utworem Czerwonych Gitar „Już za rok matura”. Młodzież wg scenariusza przygotowanego przez panią Janinę Trzewiczek zaprezentowała program artystyczny dedykowany maturzystom. Program zakończyła piosenka „Niby nic a jednak czasem myślisz tak”.           DSCF1805Po wysłuchaniu piosenki prowadząca uroczystość pani Janina Trzewiczek uświadomiła wychowankom, co to jest dorosłość- życie na własny rachunek, a Pani dyrektor w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na występujące w programie przesłanie „co to jest sukces”. Pani kierownik Aleksandra Politańska pożegnała maturzystów słowami wiersza T.Fiedorowicza „Do zobaczenia w dorosłym życiu”.                           Płyty z przygotowaną przez pana Zbigniewa Dróbkę i wychowankę Nikol Rams prezentacją multimedialną upamiętniającą pobyt w placówce zostały wręczone maturzystom wraz z pamiątkowymi długopisami z logo Bursy Miejskiej. Pani dyrektor Maria Kowaleczko- Miedzińska wręczyła dyplomy za zaangażowanie w życie Bursy, a Pani wicedyrektor Jolanta Kowalik dyplomy i nagrody za konkurs czystości. Oprawę muzyczną wraz z wychowankami przygotował pan Zbigniew Dróbka, a o fotografie z uroczystości zadbała pani Agata Noszczyk.