Spotkanie informacyjne dla rodziców wychowanków Bursy przy ul. Kościuszki 8

Uprzejmie zapraszamy rodziców wychowanków placówki Bursy Miejskiej przy ul. Kościuszki 8 na spotkanie z dyrektorem BM Marią Kowaleczko-Miedzińską w dniu 17.05 2015 o godz. 18.00. Spotkanie dotyczyć będzie funkcjonowania  tej placówki Bursy Miejskiej od 1.09.2015.  Miejsce spotkania – świetlica, ul. Kościuszki 8.