Koło zainteresowań wszelakich. Czy wiesz, że…?”

 Dnia 14.05.2015 r. odbyły się kolejne zajęcia z  cyklu „Czy wiesz, że…?” Młodzież zapoznała się z normami zwyczajowymi  dotyczącymi wręczania podarunków. Poznała motywy i postawy, jakie rządzą ludźmi przy wzajemnym obdarowywaniu się (sympatia, wyrachowanie, konformizm). Wychowankowie poznali również rozbieżność między obiektywną a subiektywną wartością daru: wartość emocjonalna, wartość symboliczna, wartość materialna, wartość doraźna i wartość przyszła./

Zajęcia przeprowadzone przez panią Janinę Trzewiczek uzupełniły i poszerzyły kompetencje społeczne młodzieży.