KALENDARIUM …

imagesPrzypominam styczniowe daty, o których każdy powinien pamiętać :
1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju
6 stycznia – Święto Trzech Króli
16, 17 stycznia – Rocznica Wyzwolenia Częstochowy i Warszawy
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
22/23 stycznia – Rocznica Wybuchu Powstania                                                                                                 Styczniowego
Poza tym pamiętajmy o naszych styczniowych solenizantach i jubilatach

Do zobaczenia Anna Dudzik-Orman