Drodzy Rodzice, Wychowankowie i Kandydaci

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2015r. Bursa Miejska w Częstochowie będzie funkcjonować w czterech placówkach, tj.:

  • Prusa 20 – możliwość pobytu na 5 i 7 dni w tygodniu
  • Legionów 19/21 – możliwość pobytu na 5 i 7 dni w tygodniu
  • Nowowiejskiego 11a – możliwość pobytu na 5 dni w tygodniu
  • Jasnogórska 84/90 – możliwość pobytu na 5 dni w tygodniu

Taki kształt Bursy Miejskiej od 1 września 2015r. wynika z konieczności przeprowadzenia remontu budynku przy Al. Kościuszki 8.

 

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  dotyczące placówki przy Al. Kościuszki 8 nakazują wykonanie:

  • remontu podłóg w pokojach mieszkalnych i na korytarzach,
  • przebudowy kuchni,
  • remontu ścian i sufitów w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Informujemy, że zapewnimy zakwaterowanie wszystkim dotychczasowym wychowankom oraz kandydatom do klas I częstochowskich szkół.

 

Informacja dla Rodziców i Wychowanków placówki BM przy ul. Kościuszki 8

W celu sprostania oczekiwaniom w zakresie zakwaterowania od 1.09.2015r. zostaną przygotowane pokoje w  budynkach BM przy ul. Legionów 19/21 i ul. Prusa 20. Decyzję o wyborze któregoś z tych miejsc, pozostawiamy Rodzicom i Wychowankom.

Poniżej przedstawiamy mapki dojazdu sześcioma środkami komunikacji miejskiej do placówki przy ul. Legionów 19/21 wraz ze wskazaniem przebiegu linii autobusowych nr 11, 13, 21, 28, 31 i 35.

 

Linia 11 Linia 13 Linia 21 Linia 28 Linia 31 - Legionów Linia 35

 

Do placówki przy ul. Prusa można dojechać autobusami linii nr 12, 19, 31,32, 35 oraz liniami tramwajowymi nr 1 i 2, których przebieg zaznaczono na mapkach poniżej.

Linia 12 Linia 19 Linia 31 - Prusa Linia 32 Linia 35 Tramwaj 1 Tramwaj 2