REKRUTACJA 2015/2016 dla obecnych wychowanków

Drodzy Wychowankowie Bursy Miejskiej

W związku z wprowadzeniem zmian do Ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji, dotychczasowi wychowankowie Bursy Miejskiej zostaną przyjęci do placówki od
1 września 2015r. po złożeniu Deklaracji o kontynuowaniu pobytu
w Bursie Miejskiej w roku szkolnym 2015/2016 wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dokumenty te należy składać wychowawcom w terminie od 1 do 19  czerwca 2015r.

Poniżej zamieszczamy wzory niezbędnych dokumentów do pobrania: