REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w lipcu br. Bursa Miejska dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w budynkach przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21.

Wobec powyższego 17 sierpnia 2015r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca  do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zakwaterowanie.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do budynków BM przy ul. Prusa 20 i Legionów 19/21,  zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając liczbę wolnych miejsc oraz  kolejno niżej wymienione zasady:

  • uczniowie klas sportowych,
  • odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
  • wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

I ETAP

17-19 sierpnia 2015r. – Złożenie Wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej
Należy zwrócić uwagę na wypełnienie właściwego druku Wniosku dla kandydata pełnoletniego i niepełnoletniego.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 17 – 19 sierpnia 2015r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

21 sierpnia  2015 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

II ETAP

24 – 25 sierpnia 2015r. ­- Złożenie przez osoby zakwalifikowane wypełnionego kompletu wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać w dniach 24 – 25 sierpnia 2015r. w siedzibie Bursy
przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do Bursy Miejskiej jest złożenie kompletu dokumentów.

27 sierpnia 2015r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej.