UWAGA

W dniu 27 sierpnia 2015r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej w rekrutacji uzupełniającej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w budynkach Bursy Miejskiej przy ul. Legionów 19/21 i Prusa 20, Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

  1. uczniowie klas sportowych,
  2. odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
  3. wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjne

                     Jolanta Kowalik