Semper fidelis – Zawsze wierni

W czwartek 29 X 2015 r. delegacja młodzieży z placówki Bursy przy ul. Prusa zapaliła biało-czerwone znicze przy pomniku Orląt Lwowskich. W ten sposób uczciła 98. rocznicę obrony Lwowa, która przypada 1 listopada. Młodzież wysłuchała również krótkiej informacji dotyczącej udziału dzieci, gimnazjalistów i harcerzy w walkach o Lwów 1918 r., którą przekazał wychowawca Jacek Gołda.                                                                           Przypomnijmy, że walki o Lwów zaczęły się 1 listopada i trwały do ilistopadmages22 listopada. Naliczono 1421 obrońców Lwowa, którzy nie przekroczyli siedemnastego roku życia. Walczyli z bronią w ręku, nosili meldunki, amunicję i jedzenie, zbierali informacje o przeciwniku. W roku 1920 miasto zostało uhonorowane orderem Virtuti Militari. Wszyscy polegli zostali pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim. Na cmentarzu pochowano 2318 osób. W 1925 z cmentarza ekshumowano zwłoki bezimiennego żołnierza, które złożono w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Oddając hołd Orlętom, francuski generał Berthelemy powiedział „Skłaniam nisko głowę przed kobietami szlachetnymi i bohaterskimi dziećmi, znoszącymi tyle cierpień i krew przelewającymi, by głośno stwierdzić, by krzyczeć na cały świat że chcą do Polski należeć”.