„Pamięć jest najważniejsza”

IMAG3331Młodzież z placówki Bursy  przy ul. Legionów pod  opieką  pani Janiny Trzewiczek uczestniczyła w pracach porządkowych i zapaliła znicze na:                                                               – mogiłach zbiorowych ofiar terroru hitlerowskiego w latach 1939-1941

-grobie zbiorowym 13 ofiar terroru i 10 zakładników rozstrzelanych na Rynku Wieluńskim 1 listopada 1943 r.                                                                                          – kwaterze wojennej żołnierzy rosyjskich, austriackich i niemieckich poległych w I wojnie   światowej                                                                                                                – grobach powstańców styczniowych z 1863 r., harcerzy oraz poetki                              Haliny Poświatowskiej.

IMAG3322 IMAG3327 IMAG3346 IMAG3344 IMAG3336 IMAG3334 IMAG3333 IMAG3331 IMAG3329 IMAG3328