Kalendarium – Grudzień

Dzisiaj w kąciku ” Przygoda z Częstochową ” parę słów o edukacji.                                 bursa W Częstochowie działa 45 przedszkoli, w tym 6 niepublicznych i 2 przedszkola integracyjne. Funkcjonuje tu również 50 szkół podstawowych, w tym 3 niepubliczne, 5 specjalnych i 3 prowadzące oddziały integracyjne. Część placówek kształcenia podstawowego jest prowadzona przez duchowieństwo katolickie. Naukę na etapie gimnazjum prowadzi 30 placówek, w tym 4 katolickie i 1 z oddziałami integracyjnymi. Działa tu 36 szkół ponadgimnazjalnych w tym 12 policealnych,10 liceów ogólnokształcących i kilkanaście zespołów szkół o różnorodnych profilach, w tym Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. Wśród uczelni  największymi są: Politechnika Częstochowska, Akademia im. Jana Długosza (która w zamierzeniach ma stać się uniwersytetem) oraz Akademia Polonijna.                                                                             Od 2012 r. istnieje Bursa Miejska, która powstała z połączenia 5 internatów.  Stanowi ona wspaniałe lokum dla uczniów i studentów. To świetnie wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona na wysokim poziomie pod względem menedżersko-pedagogicznym.   

                   A oto daty, o których warto pamiętać w miesiącu grudniu:


1 XII Światowy Dzień Walki z AIDS                                                                                      3 XII Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych                                                              4 XII Barbórka ( Dzień Górnika, Naftowca, Gazownika )                                                  5 XII Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy                                                                     Dzień Pomocy Cierpiącym
                          mikołaj

6 XII Dzień Św. Mikołaja                         

                                                                                                                       10 XII Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka                                                                            Dzień Ochrony Praw Dziecka                                                                                      17 XII Dzień bez Przekleństw                                                                                                18 XII Międzynarodowy Dzień Emigrantów                                                                        20 XII Międzynarodowy Dzień Solidarności                                                                        21 XII Początek astronomicznej zimy – najkrótszy dzień w roku                                     22 XII Światowy Dzień Wody  

święta2 24 XII Wigilia Bożego Narodzenia                                                        25 XII pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia                              26 XII drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia                                    31 XII Sylwester                                                                         

Wszystkim grudniowym jubilatom i solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia!                                                                                                                                                                      Anna Dudzik-Orman