Biblioteka pomaga dzieciom!

KSIĄŻKAW ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza biblioteka wychodzi  z inicjatywą zbiórki literatury dziecięcej i młodzieżowej. Tym działaniem chcemy wesprzeć podopiecznych Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Książki będą przyjmowane w siedzibie Bursy przy ul. Legionów do końca marca. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie uroczyste przekazanie książek, któremu będzie towarzyszyć prezentacja popularnej literatury dziecięcej przed młodą publicznością przez naszych wychowanków. Cała akcja jest organizowana w ramach działalności Biblioteki w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów pod opieką J. Mielczarek.

 

Liczymy na waszą pomoc!