1963 metry Bieg Tropem Wilczym w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

inka lelek sojczynski

wiązanka

 

 

   Żołnierze Wyklęci to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali czynny opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.         Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni i mordowani w katowniach UB oraz Informacji Wojskowej. Mieli być przeklęci i zapomniani, żądano wyrzeknięcia się ich przez bliskich.

Statystyka powojennego terroru jest przerażająca. I tak w latach 1944-45, za historykiem L. Żebrowskim, wydano 5 tys. wyroków śmierci na żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Ponad 20 tys. ludzi zabito w aresztach i więzieniach, bez sądów. Kilkadziesiąt tysięcy zabito w obławach i pacyfikacjach. Często znikały całe wsie (przykładem może być obława augustowska).

Ofiarami byli nie tylko ci, którzy stracili życie. Około ćwierć miliona osób zostało skazanych na więzienia za przestępstwa polityczne.Ok. 3 mln ludzi przewinęło się przez areszty bez postawienia zarzutów.Skazywano też do obozów pracy. Do tego dochodzi także prześladowanie Kościoła. Zabijano księży i zakonników

   W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński złożył w sejmie ustawę (przyjęta już po jego śmierci w 2011 r.), by dzień 1 marca ustanowić świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci  Żołnierzy „Wyklętych”Dziś możemy uczcić Ich pamięć m.in.- w Biegu Tropem Wilczym na 1963  metry. Skąd te 1963 metry? Otóż w 1963 roku zginął w obławie ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak ps. „Lalek”.

/…/Ponieważ żyli prawem wilka                                                                                                    Historia o nich głucho milczy                                                                                                    Pozostał po nich w białym śniegu                                                                                            Żółtawy mocz i ślad ich wilczy                                                                                                              Zbigniew Herbert

Cześć pamięci wszystkim wspaniałym, Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym                                                                                                                Anna Dudzik-Orman