W drogę…

IMG_4956 - Kopia

 

W dniu 18 kwietnia o godzinie 18.30 w pięknie udekorowanej świetlicy i uroczyście nakrytych stołach zasiedli tegoroczni maturzyści z placówki przy ul.Legionów. Wchodzących gości, dyrekcję i kierowników powitała piosenka „ W drogę po własny los”. Taki sam tytuł nosiła część artystyczna przygotowana przez panią Janinę Trzewiczek, zaprezentowana przez młodszych wychowanków. Młodzież przygotowała również specjalne znaczenie  alfabetu, który był żartobliwą instrukcją obsługi bursy. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu powiedziała, że najbardziej podobało się jej  „b” jak bursa –miejsce, do którego wraca się nie tylko na noc”. Następnie trzyletni pobyt w placówce podsumowała pani Kierownik Beata Rosa. U progu dorosłości do wychowanków skierowała kilka słów w imieniu wychowawców prowadząca spotkanie pani Janina Trzewiczek. Następnie pani Dyrektor Maria Kowaleczko – Miedzińska rozdała wyróżnionym osobom dyplomy, a pani wicedyrektor Jolanta Kowalik upominki zawierające fotografię wychowanków klas maturalnych, długopis i płytę. W imieniu maturzystów wystąpiła  Martyna Hofman, były podziękowania dla wychowawców              i kwiaty. Wszystko to działo się przy prezentacji wykonanej na płycie przez pana Adama, która przypomniała najpiękniejsze chwile zarówno z placówki przy ul. Legionów jak          z placówki przy ul. Kościuszki. Na koniec pan Zbigniew Dróbka zapalił race na trzech tortach dla tegorocznych maturzystów. Trzeba podkreślić, że uroczysty i magiczny charakter spotkania zawdzięczamy wszystkim wychowawcom placówki, którzy przygotowali oprawę plastyczną i muzyczną.

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze i będzie źródłem wspomnień dla maturzystów, którym życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości.

IMG_5198IMG_5204IMG_5208IMG_5203IMG_5202IMG_5211IMG_5213IMG_5220IMG_5232IMG_5241IMG_5243IMG_5245IMG_5246IMG_5248IMG_5254IMG_5260IMG_5279IMG_5281IMG_5288IMG_5295