„Nazywał się Jacek Soplica…” Konkurs Czytelniczy w naszej Bursie

konkurs czytelniczy 12.05.2016 001

 

12.05 2016

             I Konkurs Czytelniczy adresowany do uczniów klas licealnych, ale i gimnazjalnych – wychowanków naszej Bursy -został rozstrzygnięty. Służył uatrakcyjnieniu form pracy           z książką i upowszechnieniu zainteresowań literackich. Wszystko to w ramach realizowanego w naszej Bursie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

              Uczestnicy stanęli przed wieloma  zróżnicowanymi zadaniami. Kalambury, prawidłowe określenie autora cytatu, przypisanie autorstwa wybranym dziełom literackim, ułożenie z rozsypanki imion znanych bohaterów, wreszcie wykazanie się  znajomością epokowych adaptacji filmowych i teatralnych, rozpoznanie postaci          na podstawie ich charakterystyk oraz samego dzieła w oparciu o bardzo lakoniczne streszczenie jego fragmentu, wreszcie test, sprawdzający w jeszcze inny sposób, znajomość lektur szkolnych.

               Zajęciom towarzyszył pokaz multimedialny, profesjonalnie przygotowany     przez panią Joannę Urbańską, opieka merytoryczna i prowadzenie – Jolanta Mielczarek.

            Wszyscy biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni  książkami pięknie wydanymi i specjalnie przeznaczonymi do użytku szkolnego.

              W Jury zasiadły panie Grażyna Pydzińska i Małgorzata Palacz, przewodniczyła pani Beata Rosa. Tym razem poszczęściło się dziewczętom z Bursy przy ulicy Legionów: Karolinie Soi i Julii Giermali, które zdobyły I nagrodę, II  przypadła w udziale młodzieży z Bursy przy ulicy Jasnogórskiej: Weronice Bęben i Marcie Fydzie, III nagrodę odebrały przedstawicielki Bursy przy ulicy Nowowiejskiego: Justyna Maciejewska  i Iga Włodarczyk, IV zaś Klaudia Spyra  oraz Paulina Fira z Bursy przy ulicy Prusa. Zwycięzcom gratulujemy nagród, wyjątkowo atrakcyjnych w tym roku,           i dużej wiedzy.

Mamy nadzieję, że to początek nowej tradycji.