Opłaty za pobyt w Bursie Miejskiej – październik 2013

bedOpłaty za pobyt i wyżywienie w Bursie Miejskiej w Częstochowie

miesiąc: październik 2013

  • Wyżywienie: 299 zł (pobyt 5-dniowy)
  • Pobyt: 75 zł
  • RAZEM: 374 zł