„ABC wolontariatu”

  dsc04502Dnia 16.11.2016r. w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa odbyły się zajęcia „ABC wolontariatu”, które poprowadziła pani Paulina Jesionowska z Centrum Wolontariatu „Agape”.                                                                     Celem zajęć było propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.  Prelegentka na początku zajęć zaprezentowała film ukazujący historię wolontariatu. Następnie wychowankowie mieli za zadanie stworzenie własnych definicji „wolontariatu” i „wolontariusza” oraz  zostali zapoznani  z formami pomocy świadczonej przez wolontariuszy. Pani Paulina Jesionowska udzieliła wychowankom kilku praktycznych wskazówek odnośnie tego, jak zostać wolontariuszem i zapoznała uczestników spotkania z przebiegiem działań podejmowanych na rzecz innych.              Ważnym elementem spotkania było przedstawienie przez naszego gościa korzyści płynących z zaangażowania się w wolontariat, o czym świadczyły zaprezentowane podczas zajęć filmiki oraz autentyczne historie osób angażujących się w bezinteresowną pomoc innym.                                                                                                                          Mam nadzieję, że spotkanie to zachęciło młodzież do angażowania się w różne formy pomocy, a pani Paulinie Jesionowskiej serdecznie dziękujemy za przybycie i przeprowadzenie zajęć.         

                                                                                                             Joanna Urbańska