Bezpieczny odpoczynek – szkolenie dla wychowanków

.......W  Bursie Miejskiej przy ul. Kościuszki odbyło się szkolenie  „Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych” przeprowadzone przez p. Janinę Trzewiczek.                 Celem spotkania  było uświadomienie wychowankom, na    jakie niebezpieczeństwo mogą być narażeni w czasie ferii zimowych. Ponadto uczniowie poznali przepisy i przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się w warunkach zimowych po drogach i chodnikach. Zapoznali się też z ryzykiem związanym z urządzaniem ślizgawek w miejscach zabronionych (stawy, jeziora, rzeki, zbiorniki wodne).

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!