Konkurs recytatorski

leśmian.jpg

W tym roku przypada 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci
Bolesława Leśmiana – wybitnego przedstawiciela literatury polskiej
dwudziestolecia międzywojennego. Ten indywidualista, oryginalny
zarówno w wyborze tematów, jak i w języku poetyckim, tak swoiście
muzycznym, stworzył fantastyczny mikrokosmos obrazów i przeżyć.
Właśnie jego twórczości chcemy poświęcić tegoroczny konkurs
recytatorski.
Zapraszamy do udziału po dwóch przedstawicieli z każdej placówki.
Jak zwykle proponujemy do wyboru dwa teksty, tym razem „Urszulę
Kochanowską” i „W malinowym chruśniaku”- obydwa znane
młodzieży licealnej.
Konkurs odbędzie się w placówce przy ul. Legionów w dniu 15.03 2017r.
o godz. 17. Prosimy zgłosić wcześniej uczestników i wybór literatury
konkursowej. Serdecznie zapraszamy.

Organizator – Jolanta Mielczarek