Święto Pań

Tegoroczne świętowanie Dnia Kobiet w placówce przy ulicy Jasnogórskiej rozpoczęliśmy  już rano. Delegacja chłopców udała się   z kwiatami do pani Dyrektor Marii  Kowaleczko- Miedzińskiej i pani wicedyrektor Jolanty  Kowalik. Chłopcy złożyli również   najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet pracujących i mieszkających  w placówce przy ulicy Prusa przekazując na ręce p. Kierownik Renaty Dudek symbolicznego kwiatka.

Po południu punktualnie o godzinie 17.00 w świetlicy, pełniącej w tym dniu rolę teatru, przy nadkomplecie publiczności  przedstawiliśmy spektakl, utrzymany w konwencji wiadomości telewizyjnych. Tematem przewodnim było pokazanie  ogromnej roli kobiet w historii świata. Z dużym uśmiechem i humorem zostały przyjęte przez publikę aforyzmy i sentencje o kobietach.   Kulminacyjnym punktem było złożenie życzeń i przekazanie drobnych, słodkich upominków    pani Kierownik Aleksandrze Politańskiej , wszystkim  wychowawczyniom i dziewczętom.

Tego dnia długo nie zapomnimy.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego !!!!!!!!!!!

WASZE KOCHANE CHŁOPAKI:)