Prelekcja o szkodliwości palenia tytoniu

W  placówce Bursy Miejskiej przy ul. Nowowiejskiego odbyła się prelekcja mająca na celu promowanie życia bez nikotyny. Spotkanie prowadził pan doktor Leszek Cichoń z Poradni Promocji Zdrowia. Spotkanie poświęcone szkodliwości palenia papierosów zorganizowały wychowawczynie:  Mariola Wagner i Joanna Sajewska.

011

W trakcie spotkania młodzież mogła wykonać badanie spirometryczne oraz badanie zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Każdy uczestnik mógł też dokonać oceny stopnia uzależnienia od nikotyny oraz rozwiązać test motywacji do rzucenia palenia. Prelekcja odbyła się w sali widowiskowej LO im. J. Słowackiego, która została udostępniona wychowankom  przez dyrekcję Liceum, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również panu doktorowi Leszkowi Cichoniowi, że zechciał poświęcić nam swój czas. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie z placówek przy ulicy Kościuszki, Jasnogórskiej i Nowowiejskiego. Młodzież z dużym zainteresowaniem podeszła do ważnego problemu społecznego, jakim jest uzależnienie od nikotyny. Mamy nadzieję, że poruszona tematyka uświadomiła wychowankom, jak poważne są zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu i przekonała ich, że  warto rzucić palenie i wyrwać się ze szponów nałogu.

008 009 001 002 003 004 005 006 007