Zajęcia profilaktyczne: jak bronić się przed kleszczami

Kleszcze należą do rzędu pajęczaków. W Polsce żyje ich ponad 20 gatunków. Jednak najbardziej niebezpieczne są trzy gatunki: kleszcz łąkowy, kleszcz pastwiskowy i obrzeżek gołębi – przenoszony przez ptaki. Pajęczaki te przystosowały się do zasiedlenia suchych i nasłonecznionych miejsc. Ciekawostką jest to, że jedynie w naszym kraju zaobserwowano przenikanie kleszcza łąkowego do środowisk typowo ludzkich. Kleszcze są trójżywicielskie. Oznacza to, że w każdym stadium rozwoju kleszcz musi wypić krew co najmniej jeden raz. W ciągu dnia kleszcze maja swoją wzmożoną aktywność dwa razy. Pierwsza faza zaczyna się ok. godziny 8.00 trwa do  11.00-12.00 Druga faza aktywności zaczyna się po południu, mniej więcej od godziny 16 .00 trwa do godziny 19.00-20.00. Właśnie w tych przedziałach czasowych mamy największą szansę na „złapanie” kleszcza. Dorosłe kleszcze najchętniej wybierają rośliny oraz krzewy, takie do maksimum1,5 metra wysokości. Nigdy jednak nie przesiadują na drzewach, ani tym bardziej nie skaczą z nich na przechodzących pod nimi ludzi. Kleszcze są aktywne od przełomu marca i kwietnia. Największą aktywność odnotowuje się w maju, czerwcu oraz wrześniu. W stan diapauzy zaczynają zapadać tuż przed zimą, gdy temperatura staje się mniejsza niż 5 stopni C. Kleszcze przenoszą takie groźne choroby jak:
– kleszczowe zapalenie opon mózgowych
– borelioza
– gorączka Q
– anaplazmoza
– babeszjoza – choroba występuje w wersji groźnej dla ludzi jak i w wersji bardzo niebezpiecznej dla naszych zwierząt

Idąc w miejsca, gdzie żyją kleszcze tj. do lasu, na łąkę, do parku itp. warto ubierać się taki sposób, by zminimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcza. Szczególnie ważne jest, aby końcówki rękawów i nogawek ciasno przylegały do ciała. Dobrze mieć też buty z wysokimi cholewami. Warto też skorzystać z preparatów odstraszających kleszcze (szczególnie skuteczne są te, które zawierają substancję zwaną DEET). Po powrocie do domu warto  też obejrzeć całe ciało. Z roku na rok wzrasta w alarmującym stopniu zachorowalność ludzi oraz zwierząt na tzw. choroby „odkleszczowe”.

25 maja w placówce Bursy Miejskiej  przy ul. Jasnogórskiej odbyły się zajęcia prozdrowotne dotyczące  kleszczy i chorób przez nie przenoszonych. Wychowankowie mieli możliwość dowiedzieć się, jak postępować w przypadku ukąszenia przez kleszcza oraz jak się przed nimi chronić. Wiadomo, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zajęcia przygotowała: Jolanta Mrozińska