Lista wychowanków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja uzupełniająca

Lp. Nazwisko Imię zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana
1. Ajdys Daniel zakwalifikowany
2. Derbis Sara niezakwalifikowana
3. Drzazga Kamil zakwalifikowany
4. Gleń Emil zakwalifikowany
5. Grądzik Dominik zakwalifikowany
6. Grela Weronika zakwalifikowany
7. Juszczyk Kinga zakwalifikowany
8. Kaczmarzyk Marlena zakwalifikowany
9. Kamiński Jakub zakwalifikowany
10. Kaźmierczak Julia zakwalifikowany
11. Luty Agnieszka zakwalifikowany
12. Mitas Krystian zakwalifikowany
13. Nowak Ewa zakwalifikowany
14. Patrzałek Olimpia zakwalifikowany
15. Perczak Jakub zakwalifikowany
16. Przygoda Filip zakwalifikowana
17. Pytlarz Julia zakwalifikowany
18. Skopiński Kacper zakwalifikowany
19. Sokoliński Krzysztof zakwalifikowany
20. Treper Ernest zakwalifikowany
21. Żarnowska Klaudia zakwalifikowany

Najniższa  liczba  punktów  uprawniająca  do  zakwalifikowania  do  Bursy  Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Aleksandra Politańska

Częstochowa  21.08.2017 r.

UWAGA

          W dniu 25 sierpnia 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków   pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.