DZIĘKUJEMY

Wszyscy wyróżnieni pracownicy                                                                                         pedagogiczni i niepedagogiczni bardzo serdecznie dziękują                                           p. Dyrektor Marii Kowaleczko- Miedzińskiej                                                                  za otrzymane wspaniałe prezenty w postaci                                                                       Nagród Dyrektora Bursy Miejskiej. 

Dziękujemy za uznanie i wsparcie, na które możemy liczyć od naszej Szefowej.