Pokaz ratownictwa medycznego

.....

„Ten, kto ratuje życie człowieka, ratuje cały świat”

Thomas Keneally „Lista Schindlera”

W Bursie Miejskiej przy ul. Kościuszki 8 odbył się pokaz ratownictwa medycznego. Zajęcia dotyczyły kilku zagadnień: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zapewnienia sobie wsparcia oraz zasad udzielanie pierwszej pomocy. W trakcie pokazu zastosowano różnorodne rekwizyty m.in. fantomy, chusty trójkątne, środki opatrunkowe. Młodzież uczestnicząca w pokazie mogła skorzystać z nich podczas symulacji  wypadku. Zajęcia bez wątpienia przyczyniły się do lepszego opanowania przez młodzież zasad pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich właściwych reakcji na sytuację zagrożenia życia. Prezentację zakończyła projekcja filmów. Pokaz prowadzili ratownicy: Piotr Jakubowski, Rafał Piwowarczuk, Anna Jackowska i Mariusz Krajewski.

Całość zorganizowali: p. Jolanta Mielczarek i p. Jarosław Lewicki