Czy wiesz, że alkohol…

 

Zajęcia  z cyklu  ,,.Czy wiesz. że…? prowadzone w dniu 22.02.2018 r. przez panią Janinę Trzewiczek były próbą udzielania odpowiedzi na pytanie  „Dlaczego młodzież sięga po alkohol?”

Alkohol jest substancją zabronioną dla młodzieży. Niestety, jak powszechnie wiadomo, młodzież sięga  czasami  po  ten zakazany  owoc,  co dla wielu  młodych ludzi jest przemijającą „chorobą  okresu dorastania”.

Jednym z powodów  takiego postępowania jest to, że zachowania ryzykowne pozwalają  zaspokoić ważne potrzeby okresu dojrzewania, takie  jak potrzeba  zyskania akceptacji  rówieśników, zaznaczenia własnej dorosłości i niezależności,  a także buntu wobec świata dorosłych.

Najczęściej wymienianym przez wychowanków powodem sięgania po alkohol była ciekawość, presja grupy  rówieśniczej,  niepowodzenia ( szkolne, miłosne i  inne ) nieporozumienia  rodzinne i koleżeńskie, imprezy  rodzinne i  okazjonalne spotkania koleżeńskie.

Na zajęciach wychowankowie  zdobyli wiedzę, jak zachować się  i reagować właściwie  w sytuacjach powodowanych wyżej wymienionymi czynnikami.