Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Kierownicy Bursy Miejskiej zapraszają Rodziców nowo przyjętych wychowanków
na zebrania informacyjne, na których omawiane będą ważne sprawy dotyczące
pobytu  w Bursie Miejskiej.

Zebrania odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

Placówka BM przy ul. Legionów  – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Jasnogórskiej  – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Nowowiejskiego – 2 września o godz. 16.00

Placówka BM przy ul. Prusa – 2 września o godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie.