Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni !

prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i uwzględnienie
go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 określony
na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1 września 2019r. (niedziela) Kwaterowanie nowoprzyjętych wychowanków w godzinach 16:00 – 18:00;

Kwaterowanie wychowanków kontynuujących pobyt w godzinach 18:00 – 20:00;

31 października 2019r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 listopada 2019r. (piątek) Święto Wszystkich Świętych;
3 listopada 2019r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 listopada 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 listopada 2019r. (poniedziałek) Święto Niepodległości – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
20 grudnia 2019r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
23 – 31 grudnia 2019r.                                  Zimowa przerwa świąteczna;
1 stycznia 2020r. (środa) Nowy Rok – kwaterowanie wychowanków
od godziny 17:00;
3 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
6 stycznia 2020r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 stycznia 2020r. (piątek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
13 – 26 stycznia 2020r.                     Ferie zimowe;
26 stycznia 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
8 kwietnia 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
9 – 14 kwietnia 2020r. –                                Wiosenna przerwa świąteczna;
14 kwietnia 2020r. (wtorek) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
30 kwietnia 2010r. (czwartek) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
1 maja 2020r. (piątek)                                   Święto Pracy;
3 maja 2020r. (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja – kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
10 czerwca 2020r. (środa) Wyjazd wszystkich wychowanków do domów i opuszczenie BM do godziny 19:00;
11 czerwca 2020r. (czwartek)                       Święto Bożego Ciała;
14 czerwca 2020r. (niedziela) Kwaterowanie wychowanków od godziny 17:00;
26 czerwca 2020r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych – wyjazd wszystkich wychowanków do domów
i opuszczenie BM do godziny 19:00;
27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.       Ferie letnie.

Informujemy, że:

  1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
  2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji (np. strajk) Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową.