Uwaga !

Wyjątkowo  w tym roku rekrutacja do Bursy Miejskiej odbędzie się w placówce             przy ul. Legionów 19/21 (dojazd od ul. Faradaya, przez ul. Marysi).

Wnioski/deklaracje oraz dokumenty rekrutacyjne  należy składać w placówce Bursy      przy  ul. Legionów 19/21 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach 25.-26.07 (wnioski / deklaracje) oraz 30-31.07 (wymagane dokumenty).

Listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych / nieprzyjętych do Bursy Miejskiej nie będą publikowane na stronie internetowej BM.     Bursa Miejska nie będzie udzielać informacji poprzez kontakt telefoniczny.

Listy będą wywieszone w placówkach Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20   oraz                Legionów 19/21  i  tylko w ten sposób zainteresowani dowiedzą się o wynikach rekrutacji.

 

Podst. prawna:

Prawo Oświatowe art. 158  ust. 4

„Listy o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”