ODPŁATNOŚĆ ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBOWIĄZUJĄCE W BURSIE MIEJSKIEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

1. Pracownicy pedagogiczni Bursy Miejskiej
wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Obiad 9,00 zł (netto)

2. Pracownicy niepedagogiczni Bursy Miejskiej
wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Obiad 10,00 zł

3. Uczniowie, kluby sportowe, wymiana szkolna, wycieczki szkolne, stowarzyszenia
pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i inne oraz uczestnicy
imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Śniadanie 6,50 zł
Obiad 12,00 zł*
Kolacja 6,50 zł

*9,50 zł dla uczniów na podstawie oświadczenia Klubu o nie krótszym niż
6-miesięcznym okresie korzystania z wyżywienia przez ucznia.

4. Cele oświatowe, w tym egzaminatorzy, osoby prowadzące szkolenia

wynajem I doba 28,00 zł
II doba i kolejne 23,00 zł

Śniadanie 7,00 zł
Obiad 15,00 zł
kolacja 7,00 zł

5. Osoby z zewnątrz

Obiad przy abonamencie miesięcznym 12,00 zł

6. Wynajmujący pokój na m-c i dłużej

Wynajem pokój 1-osobowy 350 zł/m-c
pokój 2-osobowy 295 zł/m-c/os.
pokój 3-osobowy 251 zł/m-c/os.

Śniadanie 7,00 zł
Obiad 12,00 zł
Kolacja 7,00 zł

wolontariat zagraniczny pokój 1-osobowy 251 zł/m-c

7. Wynajmy okazjonalne
wynajem I doba 41,00 zł
II doba i kolejne 35,00 zł

Śniadanie 7,50 zł
Obiad 15,00 zł
Kolacja 7,50 zł

pokój 1-osobowy z łazienką/doba 60,00 zł
pokój 2-osobowy z łazienką/doba 55,00 zł/os.
pokój gościnny bez łazienki/doba 45,00 zł/os.

nocleg bez pościeli/doba 30,00 zł
miejsce noclegowe/doba 20,00 zł

8.Warunkiem rezerwacji grupowej jest złożenie zamówienia oraz wpłata zaliczki w kwocie
30% należności na konto Bursy Miejskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu
z sekretariatem.

9. W przypadku rezerwacji indywidualnej warunkiem zakwaterowania jest przedłożenie
dokumentu, wyciągu bankowego lub pocztowego, potwierdzającego dokonanie wpłaty.

10. Pracownicy Bursy Miejskiej korzystający z wyżywienia oraz osoby korzystające
z abonamentu na obiady opłaty za posiłki wpłacają na konto Bursy Miejskiej z góry do
10 każdego miesiąca.

11. Doba noclegowa trwa od 17.00 do 11.00.

12. Rezerwacje dokonane przed 1 września 2019r. realizowane są wg stawek
obowiązujących w dniu ich dokonania.

13. Dyrektor zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji wysokości stawki za
wynajem lub wyżywienie w przypadku podwyższenia standardu na życzenie
wynajmującego i grup zorganizowanych powyżej 100 osób.

*wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT 8 % )

*nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi jednostek organizacyjnych Miasta
na rzecz Miasta lub dokonywane pomiędzy samymi jednostkami organizacyjnymi
Miasta – Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1537.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 lutego 2017r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.