#SzkołaPamięta

 Za kilka dni Święto Zmarłych. W tym roku młodzież z  BM przy ul. Legionów włączyła się w akcję organizowaną przez MEN pod hasłem ,,#SzkołaPamięta”. Wzorem lat ubiegłych, objęła opieką miejsce pamięci na cmentarzu na Rakowie. Znajduje się tu zbiorowa mogiła żołnierzy AK pomordowanych  w latach 1945-1956 przez Urząd Bezpieczeństwa. Wychowankowie odświeżyli pamiątkowa tablicę, zagrabili liście, zapalili  znicze. Pracom towarzyszyły rozmowy nt. Armii Krajowej, która była największą armią podziemną w Europie i jej przywódcach, m.in. gen.  Stefanie Roweckim ps. ,,Grot’, czy gen. Tadeuszu Komorowskim ps. ,,Bór”.                                  Młodzież zwróciła też uwagę na konieczność stosownego zachowania się na cmentarzach, aby uszanować uczucia tych, którzy mają tu swoich bliskich, a właściwą postawą okazać im swoje wsparcie.

Drodzy Wychowankowie!                                                                                                    Przemierzając nasze nekropolie,  z pewnością  natkniecie się na zapomnianą mogiłę sprzed lat….Przystańcie na chwilę, zapalcie symboliczna lampkę, niech przypomina
o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia.

Agata Łącka , Barbara Siwek