Dzień Edukacji Narodowej

         Coroczną tradycją w naszej Bursie stało się organizowanie uroczystości z okazji  Święta Edukacji Narodowej,  tak więc i w tym roku wychowawcy oraz  pracownicy obsługi i kuchni spotkali się w placówce BM przy ul. Legionów. Zaproszeni goście zostali przyjęci w świetlicy udekorowanej w jesiennym klimacie,  przy pięknie nakrytych stołach i słodkim poczęstunku, aby uroczyście przeżyć ten dzień.

            Uroczystość rozpoczęła kierownik placówki przy ul. Legionów Pani Barbara Leś, która podziękowała wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Maria Kowaleczko-Miedzińska, która złożyła życzenia i wręczyła Nagrody Dyrektora Bursy Miejskiej obecnym wychowawcom i pracownikom. W spotkaniu brała również udział Pani Wicedyrektor Renata Dudek, Panie Kierowniczki Joanna Sajewska i Aleksandra Politańska.