Konkurs plastyczny: Kochaj, nie bij

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie serdecznie zaprasza wychowanków Bursy Miejskiej do udziału w konkursie plastycznym.

Temat konkursu to: 

„Kochaj – nie bij”.

Prace plastyczne w dowolnej technice prosimy składać
w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dziupla” mieszczącej
się przy Al. Pokoju 12 w Częstochowie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 11.00 lub w sekretariacie Bursy Miejskiej
w Częstochowie przy ul. Prusa 20 (od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00) do dnia 20.11.2019r.

Prosimy, aby na odwrocie pracy były zamieszczone informacje pozwalające zidentyfikować autora.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas
VIII Miejskiej Konferencji „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać”. Edukacja prawna osób zajmujących się przemocą, w dniu 3.12.2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w Częstochowie