Wspólnie uczymy się udzielania pierwszej pomocy

imagesW dniu 22 maja w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów odbyło się ostatnie spotkanie  z młodzieżą w cyklu, w którym ratownicy medyczni przekazywali niezbędna wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Akcja pod nazwą „Wspólnie uczymy się udzielać pierwszej pomocy” miała swój początek w Bursie Miejskiej przy ul. Kościuszki 8. Wychowawcy, wspólnie z wiceprezesem Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączności w Częstochowie Piotrem Jakubowskim i ratownikami Rafałem Piwowarczukiem, Anną Jackowską i Mariuszem Krajewskim, chcieli uświadomić młodzieży, jaką wartością jest życie ludzkie oraz jak należy udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu. Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem wychowanków ze wszystkich placówek Bursy. Pokazy odbyły się dzięki p. dyrektor Marii Kowaleczko-Miedzińskiej, która z entuzjazmem przyjęła pomysł zorganizowania cyklu takich spotkań. Dzięki pomocy p. pedagog Beaty Rosy, p. kierownik Aleksandry Politańskiej oraz p. kierownik Anety Lubczyńskiej zajęcia zostały sprawnie przeprowadzone. Wszystkim wychowawcom i wychowankom biorącym udział w pokazach pierwszej pomocy dziękuję za zainteresowanie i udział w zajęciach.

Jarosław Lewicki