MAMY LOGO!

W dniu 12.11.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:
Dyrektor Bursy – p. Maria Kowaleczko- Miedzińska – przewodnicząca,
p. Agata Łącka, p. Joanna Porada, p. Beata Rosa – członkinie,
która wyłoniła zwycięzcę Konkursu na Logo Bursy Miejskiej w Częstochowie.
Wzięło w nim udział pięciu uczestników, którzy nadesłali dziewięć propozycji.
Członkowie Komisji oceniali kreatywność i pomysłowość autorów oraz przesłanie każdej pracy.
Za najlepszą propozycję Komisja uznała logo nadesłane przez P. Adama Michalaka, wychowawcę w Bursie przy ul. Legionów
Doceniając zaangażowanie uczestników konkursu, Komisja zdecydowała o przyznaniu wszystkim nagrody w postaci biletów do kina.