INFORMACJA

Informuję o możliwości odbioru z Bursy Miejskiej  TYLKO przez maturzystów niezbędnych im książek, sprzętu elektronicznego, odzieży pozostawionych w placówkach. Inne rzeczy maturzyści i wszyscy pozostali wychowankowie będą mogli odbierać po otwarciu BM, zgodnym ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady

  1. Koniecznie, tylko do dn. 30.04.2020 maturzyści muszą przesłać i tylko mailem na adres kontakt@bursamiejska.czest.pl spis rzeczy sporządzony wg. poniższego wzoru.

Wychowawcy dołożą starań, aby spakować wymienione rzeczy. Nie zapewniamy, że będzie spakowane wszystko, w tym szczoteczki, kubki, bielizna, gdyż mogłaby zaistnieć pomyłka. Te odebrać będzie można w bezpiecznym terminie, zgodnym z decyzjami ministerialnymi.

  1. Informacja o terminie, w tym o dniu i godzinie odbioru zostanie odesłana na mail,  z którego wpłynęła lista.
  2. Rzeczy będzie można odebrać tylko w dniach 7 i 8.05.2020r. w określonych mailem godzinach ze swojej placówki.

Uwaga!!!

Istnieje konieczność absolutnego dostosowania się do wyznaczonej daty i godziny,  gdyż w innym terminie rzeczy nie będą wydawane.

Nie będzie też możliwości wejścia do pokoju po pozostałe rzeczy.

Możliwość ta nie obejmuje wychowanków nie będących maturzystami/absolwentami.

Należy też w czasie odbioru rzeczy dostosować się do wymagań zabezpieczających,    w tym posiadać maseczki, rękawiczki, zachować bezpieczne odległości.

W przypadku nie dostosowania się do powyższych wymogów, rzeczy nie zostaną wydane do czasu zmiany obowiązujących przepisów.

 

Lista powinna mieć następującą formę:

 

………………………………………………………………

Imię i nazwisko maturzystki/y

 

Nr pokoju     ……………… Placówka przy ul. ………………………………………………..

         
         

 

Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor BM