Drogie Koleżanki i Koledzy

Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Pracownicy Bursy Miejskiej,

piknik001Dzięki Piknikowi Wiosennemu organizowanemu przez Bursę Miejską i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie przekonałyśmy się, że pracujemy z grupą wspaniałych, wrażliwych ludzi. Wszystkim Państwu chciałybyśmy podziękować za szczególne zaangażowanie, za kreatywność, za czas poświęcony na jego zorganizowanie. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od kurtki dla małego chłopca…

Wasza pomysłowość, staranność i sprawność organizacyjna zaskoczyła wszystkich zarówno odbiorców, jak i gości Pikniku. Z planów małego spotkania powstała ogromna impreza, która dla mieszkańców domów fabrycznych na Rakowie była wydarzeniem, jakiego dotąd nie znali.
A to Wasza zasługa.

Drodzy Wychowankowie,

Wspaniale spisaliście się jako wykonawcy części artystycznej Pikniku Wiosennego i jako pomocnicy w organizowaniu imprezy dla mieszkańców Rakowa. Z przyjemnością słuchaliśmy Waszych występów, podziwialiśmy talenty aktorskie i zaangażowanie w przebieg imprezy. Budujące jest to, że spotkałyśmy na swej drodze zawodowej tak wspaniałą, wrażliwą młodzież. Dobrze jest wiedzieć, że można na Was liczyć. Mimopiknik002 licznych obowiązków szkolnych, poświęciliście wolny czas dla innych, nie licząc na nic innego poza uśmiechem na twarzach dzieci i dorosłych, którym jest trochę trudniej w życiu.

Miło nam jest słuchać słów uznania od Rakowian, których zaskoczyła forma i ogrom pomocy i atrakcji przez nas przygotowanych. I miło słyszeć słowa uznania gości dla nas wszystkich, gości którzy podziwiali nas za pomysł i organizację oraz doskonale bawili się na naszym Pikniku.
Pozwólcie, że przekażemy Wszystkim wyrazy wdzięczności od Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, od radnych, od przedstawicieli Urzędu Miasta, związków zawodowych i od dyrektorów okolicznych szkół.

Ale przede wszystkim pragniemy podziękować za Waszą dobroć i chęć niesienia pomocy.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie składamy dla:

 • Zbigniewa Dróbki
 • Renaty Dudek
 • Anny Dudzik-Orman
 • Agnieszki Gawrych
 • Jacka Gołdy
 • Szymona Grzyba
 • Ewy Iskry
 • Beaty Jakóbczak
 • Małgorzaty Janik
 • Izabeli Janus
 • Roberta Jundziłła
 • Katarzyny Jurczyk-Zjawińskiej
 • Agnieszki Kapinos
 • Doroty Kierat
 • Justyny Klejny
 • Jana Kochańczyka
 • Ewy Kwiatkowskiej
 • Jarosława Lewickiego
 • Anety Lubczyńskiej
 • Ewy Mądrzyk
 • Adama Michalaka
 • Jolanty Mielczarek
 • Jolanty Mrozińskiej
 • Joanny Musialak
 • Agaty Noszczyk
 • Małgorzaty Palacz
 • Aleksandry Politańskiej
 • Joanny Porady
 • Miłosza Przybylika
 • Grażyny Pydzińskiej
 • Beaty Rosa
 • Małgorzaty Rulińskiej
 • Joanny Sajewskiej
 • Małgorzaty Smagi
 • Barbary Siwek
 • Elżbiety Strączyńskiej
 • Adama Szostka
 • Przemysława Świącia
 • Małgorzaty Trzepizur
 • Janiny Trzewiczek
 • Renaty Ujmy
 • Jana Urbańskiego
 • Marioli Wagner
 • Katarzyny Walugi
 • Bożeny Więckowskiej

Szanowni Sponsorzy,

Bez Waszej dobrej woli i wsparcia nasz Piknik Wiosenny nie byłby tak udany.

piknik003Dziękujemy za okazaną pomoc i atrakcje: Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi Prezydentowi Miasta Częstochowy, Panu Dariuszowi Kapinosowi Radnemu Miasta Częstochowy, Panu Dariuszowi Janicowi Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Błeszno, Panu Dariuszowi Humajowi Dyrektorowi CKP, Pani Barbarze Jura Dyrektorce SP nr 20, Panu Tadeuszowi Kałużnemu Dyrektorowi VI LO im. J. Dąbrowskiego, Panu Dariuszowi Ratajowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. B. Prusa, Panu Zbigniewowi Pietrzykowi Kierownikowi Oddziału Eksploatacji ZGM TBS przy ul. Łukasińskiego 26 oraz Orkiestrze Dętej z Żytna i Zespołowi Belfers Boys z IV LO im. H. Sienkiewicza, dzięki którym wszystko wyszło koncertowo.

Za przekazane dary dziękujemy: Pani Annie Bejm z Firmy TINA, Panu Ryszardowi Buła Prezesowi Społem PSS Jedność, Pani Elżbiecie Dolniak i Arkadiuszowi Cielebias z Społem PSS Jedność, Panu Henrykowi Ostrowskiemu z Hurtowni PROFIT, Panupiknik004 Adamowi Sieradzkiemu z Firmy Anna, Panu Arturowi Szymczykowi i Pani Katarzynie Chojnackiej – Szymczyk oraz Panu Marcinowi Sikorskiemu z Zakładu Cukierniczego MICHAŚ oraz Panu Arturowi Krykowi i Panu Arturowi Gadamskiemu z Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego ARTO. Dzięki Waszej pomocy było nie tylko ładnie, ale i smacznie.

Dziękujemy też mieszkańcom domów fabrycznych oraz młodzieży z Klubu Kibica RKS Raków, którzy także pomogli nam w przygotowaniach.

           Jolanta Kowalik                                                       Maria Kowaleczko-Miedzińska

Wicedyrektor Bursy Miejskiej                                                 Dyrektor Bursy Miejskiej

piknik005

 

Fotorelacja z Pikniku Wiosennego: