Warto być asertywnym

ASERTYWNOŚĆ  jest jednym z filarów poczucia własnej wartości. Jest to pewność  siebie, jednak nie w negatywnym znaczeniu zarozumiałego człowieka, który zadziera nosa, ale ta pozytywna pewność siebie. Człowiek asertywny jest pewny,
że potrafi, pewny, że ma prawo do własnych opinii, własnego życia, pewny,
że ma prawo do tego, żeby być traktowanym, jak na to zasługuje.
Asertywność  to również umiejętność przekazania własnej opinii, własnego zdania, wtedy kiedy jest to istotne. To umiejętność komunikowania własnych potrzeb, pragnień, wartości i przekonań. Asertywność to także wiara w słuszność tego co się robi.
Za inicjatora tematyki asertywności i asertywnego treningu uznaje się behawiorystę Andrewa Saltera, który w 1949 roku wydał pierwszą publikację na temat asertywności. Według niego, asertywność to uwarunkowana biologicznie cecha osobowości, która wiąże się ze zdolnością wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych.

W związku z utrudnieniami pandemicznymi nie odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące asertywności, jednak wychowankowie, w indywidualnych rozmowach,  zostali zapoznani z asertywnymi sposobami odmawiania, z różnicami między postawą agresywną, uległą a asertywną,  z przykładami zachowań asertywnych. Wychowankom została udostępniona również gazetka o tym, co oznacza być asertywnym.

Własną postawę asertywną możemy pogłębiać zaczynając od małych kroków. Odmawianie niewielkich rzeczy nic nie zmieni dla ludzi w naszym otoczeniu,
a z czasem opanujemy tę sztukę i odmawianie stanie się dla nas dużo łatwiejsze. Pomocne mogą być różne treningi asertywności prowadzone przez psychologów, trenerów. Przy trenowaniu własnej asertywności pomocna może się okazać
również literatura specjalistyczna w formie poradników dostępnych w księgarniach,
czy na stronach internetowych. Oto przykłady ciekawszych publikacji na ten temat:

Rachel Brian „Zgadzam się albo i nie! Jak szanować granice – swoje i cudze”
Wydawnictwo Debit, Katowice 2020

Bartłomiej Stolarczyk „Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności” Wydawnictwo Helion

John Townsend  „Granice w życiu nastolatków. Kiedy mówić TAK, jak mówić NIE”

Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja KOINONIA

Robert Alberti, Michael Emmons „Asertywność. Sięgaj po to czego chcesz, nie raniąc innych” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Artykuł, gazetkę i rozmowy z wychowankami przygotowała Małgorzata Gorzelak