Drogie Maturzystki, Drodzy Maturzyści

Grafika przedstawiająca biret absolwenta i dyplom

„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie
u celu” –
J.R.R. Tolkien, „Dwie Wieże”.

Drogie Maturzystki,
Drodzy Maturzyści,

Witając Was przed laty w murach Bursy Miejskiej                              nie przypuszczałam, że po latach będę żegnać się z Absolwentami poprzez stronę internetową. Nastąpiła przedziwna sytuacja, która wymusiła ograniczenia w działalności Bursy,          w tym także uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnego Pożegnania Maturzystów.         W czasie tego corocznego, uroczystego spotkania, które tak bardzo lubiłam, miałam okazję spojrzeć na wychowanków z nieco innej strony, zobaczyć w nich młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie, zastanawiałam się czy poradzą sobie z przyszłością, czy nauczyliśmy ich tego, jak być wartościowym, odpowiedzialnym i dobrym człowiekiem. A wierzcie mi, że nie zawsze było łatwo, ale zawsze było warto.                 Wy, wychowankowie zachowywaliście się na tych spotkaniach inaczej, bardziej dojrzale, refleksyjnie. I choć nie często zdarzają się w mojej pracy przejawy wdzięczności, na spotkaniu tym wdzięczność widać było w zachowaniu, w słowach,       w kwiatach, uśmiechach…

Było mi bardzo miło gościć Was w Bursie Miejskiej, towarzyszyć Wam                              w codzienności, cieszyć się z Waszych sukcesów szkolnych, sportowych, wspierać Was w bardziej lub mniej trudnych chwilach. I choć czasem było nie tak, jak być powinno, choć bywało, że moje oczekiwania wobec Was rozmijały się
z rzeczywistością, to razem z Wicedyrektor Panią Renatą Dudek, Kierowniczkami
Panią Barbarą Leś, Panią Aleksandrą Politańską, Panią Joanną Sajewską
i Pedagogiem Panią Justyną Klejny – Czubak, z Wychowawcami, Pracownikami,
w poczuciu uczciwości wobec Waszych Rodziców, odpowiedzialności za Wasze zdrowie i życie, robiłam to, co służyło całej społeczności, ale i każdemu
z wychowanków z osobna, teraz i w przyszłości. Zapis tych dni otrzymaliście
w wysłanym każdemu z Was pakiecie zawierającym list, nagraną płytę, pamiątkowy długopis.

Pewien etap Waszego życia dobiega końca, wkraczacie na ścieżkę dorosłości pełną samodzielności i odpowiedzialności. Zatem życzę Wam, abyście zrealizowali swoje plany, pasje i marzenia, pokonywali napotykane trudności, aby otaczali Was szczerzy
i wartościowi ludzie, abyście potrafili podejmować właściwe decyzje oraz szanowali
i nie zawodzili siebie i innych. Cieszcie się z małych rzeczy, bo pewnego dnia,                 gdy spojrzycie wstecz, może się okazać, że to są wielkie rzeczy. Dla mnie taką wielką rzeczą jest Bursa Miejska i byliście Wy, jej Wychowankowie.

mgr Maria Kowaleczko – Miedzińska

Dyrektor Bursy Miejskiej

Absolwenci z placówki BM przy ul. Jasnogórskiej

Absolwenci z placówki BM przy ul. Prusa

Absolwenci z placówki BM przy ul. Legionów