Trzy rzeczy, które zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. (Dante Alighieri).

Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów                  i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945)         i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ .

Dzień Dziecka w Polsce – historia

W Polsce i innych byłych państwach bloku wschodniego Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim . Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

Dzień Dziecka na świecie – historia

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka, czyli 20 listopada. Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Dzień Dziecka na świecie

W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada.

Najwcześniej Dzień Dziecka świętowany jest we Francji i we Włoszech, bo już 6 stycznia.  Rodzice i dzieci zasiadają wtedy do uroczystej kolacji, podczas której jedzą m.in. ciasto z „wróżbami”.

Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia, wtedy też najmłodsi często ubrani w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce (obchodzone razem ze Świętem Niepodległości).

W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznice uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada.

W Szwecji dzieci nie są obdarowywane prezentami z okazji swojego święta. Tego dnia dyskutuje się o kwestiach dotyczących najmłodszych, takich jak szkolnictwo czy prawa dziecka.

W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest 5 maja. Świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią tego dnia z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na drzwiach. Dziewczynki mają także swój dzień, jest nim 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.

Po tej porcji faktów z historii i nie tylko wychowawcy placówki przy ul. Jasnogórskiej pragną złożyć życzenia wszystkim wychowankom Bursy Miejskiej w Częstochowie:

Z okazji Dnia Dziecka dużo radości, 100 lat pomyślności

Niech Wam życzenia płyną, niech Was radość nie omija !

Dziś chcemy złożyć życzenia szczęścia, zdrowia, powodzenia

Niech wam słońce jasno świeci i w radości dzień przeleci.

Niech odejdą smutki i troski, by nastąpił dzień radości.

Te życzenia, choć z daleka, płyną niby wielka rzeka.

Opracowały: D.Kierat, A. Lubczyńska