Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i uwzględnienie go w planach związanych z pobytem wychowanków w Bursie Miejskiej w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania. Oznacza to, że na święta, dni ustawowo wolne od pracy, ferie zimowe i wakacje wszyscy wychowankowie opuszczają Bursę Miejską i wracają w wyznaczonym przez BM terminie.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2021/2022 określony na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

31 sierpnia 2021r. (wtorek) Kwaterowanie wychowanków w godzinach 15:00 – 19:00;
1 listopada 2021r. (poniedziałek) Święto Wszystkich Świętych;
11 listopada 2021r. (czwartek) Święto Niepodległości
23 – 31 grudnia 2021r. Zimowa przerwa świąteczna;
1 stycznia 2022r. (sobota) Nowy Rok;
6 stycznia 2022r. (czwartek) Święto Trzech Króli
14 – 27 lutego 2022r. Ferie zimowe;
14 – 19 kwietnia 2022r. Wiosenna przerwa świąteczna;
1 maja 2022r. (niedziela) Święto Pracy;
3 maja 2022r. (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca 2022r. (czwartek) Święto Bożego Ciała;
24 czerwca 2022r. (piątek) Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Ferie letnie.

Informujemy, że:

  1. Powyższe terminy dotyczą wszystkich wychowanków, w tym wychowanków
    z zagranicy i zawodników klubów sportowych.
  2. W razie nieprzewidzianych powyżej sytuacji Bursa Miejska zorganizuje opiekę wychowankom w placówce wskazanej przez Dyrektora, o czym informacja zostanie przekazana poprzez tablice ogłoszeń i stronę internetową.